Kapaciteti maksimal

25 persona

Dhoma e mbledhjes

Tryezë të rrumbullakët

Madhësia & Gjatësia

40 m² & 2.60 m

Dhoma e mbledhjes

Për konferenca të veçanta të vogla, takime apo pritjet ne rekomandojmë dhomën tonë takimi. Elegant, me pajisje moderne konferencave , dhomë takimi i hotelit është funksional dhe të ftuar të dy për takime ekzekutive dhe kurseve të trajnimit dhe për konferenca me deri në 25 pjesëmarrës. E pajisur me projektor , flipcharter , ekran .