Kapaciteti maksimal

25 persona

Dhoma e mbledhjes

Tryezë e rrumbullakët

Madhësia & Gjatësia

40 m² & 2.60 m

Dhoma e mbledhjes

Për konferenca të vogla dhe të veçanta, takime apo pritje ne rekomandojmë sallën tonë të takimeve. Kjo sallë elegante, me pajisje moderne, është funksionale për takime ekzekutive ose trajnime deri në 25 pjesmarrës. E pajisur me projektor , flipcharter & ekran.