Kapaciteti maksimal

25 persona

Dhoma e mbledhjes

Tryezë të rrumbullakët

Madhësia & Gjatësia

40 m² & 2.60 m

Dhoma e mbledhjes

Për konferenca të veçanta të vogla, takime apo pritje ne rekomandojmë sallën tonë të takimeve. Elegante, me pajisje moderne, kjo sallë është funksionale për takime ekzekutive dhe ose trajnime deri në 25 pjesëmarrës. E pajisur me projektor , flipcharter & ekran.